Định hình cung đường vươn tầm cao mới của Thành phố mang tên Bác

Đảng bộ Thành phố đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 với những mốc thời gian, con số cụ thể.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khóa X, phụ trách chỉ đạo Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI Nguyễn Văn Nên và Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc trưa 18/10 đã chính thức mở ra một trang mới, xác định tầm nhìn chiến lược phát triển và cung đường đi lên của thành phố mang tên Bác với một Ban Chấp hành Đảng bộ mới cùng với những định hướng, mục tiêu và động lực mới về tinh thần, cơ chế.

Đảng bộ Thành phố đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 với những mốc thời gian, con số cụ thể.

Có thể nói, đây là những nội dung đòi hỏi rất cao, đích đến tự đặt ra cao đối với chính Đảng bộ thành phố nhưng đó là kết tinh trí tuệ, tâm ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình chuẩn bị Đại hội và tổng kết thực tiễn của thành phố để xác định, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển thành phố trong 10 năm tới và hướng tới năm 2045.

[Nỗ lực để xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ TP.HCM]

Và như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị đánh giá cao các đồng chí đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đó là xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, “vì cả nước, cùng cả nước,” vì hạnh phúc của nhân dân, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

"Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời cho rằng: “Đây cũng chính là một trong những điểm nổi trội, đặc biệt nhất, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao, ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, đưa Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo với khả năng cạnh tranh và đẳng cấp khu vực, quốc tế trong tương lai không xa."

Gợi mở một số vấn đề và lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng “đặt hàng” Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Thành phố cần đi tiên phong trong giải quyết các bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước và các địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực...

Cùng với cả nước, thành phố cần sớm có lời giải cho bài toán tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực rất lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần kinh tế và từ bên ngoài được giải phóng bung ra phát triển mạnh mẽ, đúng hướng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã nêu rõ quan điểm và phương hướng phát triển thành phố, trong đó xác định Đảng bộ phải lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Đồng thời, phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự cường và truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế để phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước.

Ba năm qua, Thành phố đã chủ động đề xuất và xây dựng các đề án để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội để tạo động lực mới cho thành phố phát triển.

Tháng 10/2017, Quốc hội đã có Nghị quyết số 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2020, Quốc hội sẽ xem xét đề án Chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị sáng tạo tương tác cao, động lực tăng trưởng mới cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, lãnh đạo Thành phố đã xây dựng và triển khai 3 chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển thành phố với hơn 50 chương trình, đề án thành phần, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

"Với những điều kiện rất thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh cần có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa các yếu tố, các nội hàm, các cơ chế đột phá nêu trên thành những động lực quan trọng, nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với ghi nhận những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn thừa nhận yếu kém lớn nhất của Đảng bộ Thành phố là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để phát triển nhanh, bền vững hơn.

Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của nhân dân và đòi hỏi phát triển của Thành phố.

Dinh hinh cung duong vuon tam cao moi cua Thanh pho mang ten Bac hinh anh 1Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chia sẻ khi nhận trọng trách nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động tiếp tục công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, có hiệu quả cao nhất.

Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, một trong những đảng bộ lớn của Đảng với gần 240.000 đảng viên, là động lực tinh thần và chính trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ và nhân dân thành phố tiến lên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố; phát huy truyền thống “bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới của thành phố.

Có thể nói, với sự quyết tâm, định hướng rõ ràng được đặt ra tại Đại hội lần này, thành phố đang có thế và lực phát triển tốt như vậy, đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của Trung ương, sự nỗ lực, bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo Thành phố cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vốn có của mình, sự đồng hành, niềm tin của doanh nghiệp, người dân thành phố trong mọi hoàn cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh có những tiền đề, động lực phát triển mới, vươn lên tâm cao mới thuận lợi như hiện nay.

Đảng bộ và nhân dân thành phố đặt niềm tin, kỳ vọng vào sự vận hành hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhất là Ban Chấp hành mới để đưa Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến lên phía trước một cách mạnh mẽ, bền vững với tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước,” vì hạnh phúc nhân dân đã được vạch ra./.

Tin tức khác