Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực xây dựng, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Doan kiem tra cua Bo Chinh tri lam viec voi Ban Kinh te Trung uong hinh anh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương)

Chiều 17/10, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các Phó Trưởng ban; thủ trưởng các vụ, đơn vị của Ban.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Báo cáo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến tình hình chung của đất nước và ảnh hưởng đến việc triển khai Nghị quyết nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động, tích cực nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả thiết thực, bằng nhiều hình thức.

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ trong Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc; bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các định hướng, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, ba đột phát chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực xây dựng, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nổi bật là 3 Nghị quyết quan trọng của Trung ương (Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6) ban hành về quản lý, sử dụng đất, về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ.

[Chuyên gia: Phát triển khu thương mại tự do để kết nối kinh tế vùng]

Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và duy trì thường xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có hai kết quả nổi bật là tham mưu chiến lược cho Đảng về phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội, Ban đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Kinh tế Trung ương đã tăng cường công tác nghiên cứu và quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan để làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược; chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao kết quả của Đoàn kiểm tra; nhấn mạnh những kết quả tích cực cũng như một số tồn tại, hạn chế trong Dự thảo Báo cáo vừa có ý nghĩa, giá trị lớn, thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, kịp thời của Bộ Chính trị, vừa là nguồn động viên, chia sẻ to lớn đối với cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định Ban Kinh tế Trung ương sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm phát huy tốt các bài học kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo./.

Tin tức khác