Đổi mới, coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...
Doi moi, coi trong cong tac xay dung Dang ve tu tuong, dao duc hinh anh 1Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Ngày 13/10, tại Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới.”

Đến dự, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...

Dự hội thảo có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và  một số địa phương...

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, hệ trọng, thường xuyên, liên quan tới giữ vững bản chất xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

[Hội nghị Trung ương 8: Thể hiện sâu sắc ý Đảng, lòng dân]

Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Hội thảo tập trung làm rõ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đánh giá thực trạng, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn, nguyên nhân và dự báo nhân tố trong và ngoài nước có tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới. Đồng thời, đề xuất những nội dung, quan điểm, phương thức, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của việc tổ chức Hội thảo. Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng trao đổi, thảo luận xác định rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Doi moi, coi trong cong tac xay dung Dang ve tu tuong, dao duc hinh anh 2Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, tạo sự thống nhất nhận thức về khái niệm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, qua các tham luận được tập hợp trong kỷ yếu và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã được làm rõ, thống nhất.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị với tinh thần kiên định; không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Nhấn mạnh, những tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo là căn cứ quan trọng góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, toàn diện, khách quan để làm căn cứ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong giai đoạn mới cũng như tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

Tin tức khác