Đồng chí Tô Lâm tham dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần XVI

Đồng chí Tô Lâm mong muốn tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước và những thành tựu đạt được, luôn giữ vững đoàn kết để vượt qua khó khăn, thách thức.
Dong chi To Lam tham du va chi dao Dai hoi Dang bo tinh Ca Mau lan XVI hinh anh 1 Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững."

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội, ngoài ra còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam Anh hùng...cùng 351 đảng viên tiêu biểu đại diện hơn 48.500 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu nghe Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI...

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng khác tại Đại hội, trong đó có nội dung về công tác nhân sự để tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đồng lòng vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, thuận lợi

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) được xây dựng trong điều kiện đất nước và tỉnh có nhiều thuận lợi với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đạt mức cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện các mục tiêu gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai, dịch bệnh. Tác động của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân.

Trước khó khăn đó, Đảng bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã hoàn thành và vượt 13/20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đã đạt được.

Đáng chú ý, GDRP của tỉnh Cà Mau tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ USD, tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm.

Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tao-Phát triển", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh cũng đã khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo, đó là tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Tỉnh xác định phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế của tỉnh phải gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Cà Mau tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tỉnh vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chuyển hóa thách thức thành cơ hội phát triển; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách và mức sống giữa các khu vực dân cư...

Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện đến năm 2025. Trong đó, GRDP giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 6,5-7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD).

Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 28,7% cơ cấu kinh tế; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 chiếm 30-32% GRDP.

Dong chi To Lam tham du va chi dao Dai hoi Dang bo tinh Ca Mau lan XVI hinh anh 2Đại tướng Tô Lâm phát biều chỉ đạo tại Đại hội.(Ảnh: TTXVN phát)

Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là tiền đề quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Cà Mau vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Tô Lâm thống nhất cao với nội dung các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đại hội đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ giải pháp trên từng lĩnh vực rất cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và xác định những chủ trương, giải pháp thật cụ thể, để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, tỉnh cần phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách, công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ tỉnh Cà Mau tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau; tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh; gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một ''cực tăng trưởng'' của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh cần tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh khai thác hải sản và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lớn, kinh tế trang trại, hợp tác xã gắn với công tác quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường sinh thái và vùng nguyên liệu bền vững; quan tâm phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển...

Tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch Đất Mũi; đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng cần xem xét lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng; tiếp thu, lĩnh hội tốt tinh thần Đại hội XIII để quán triệt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tô Lâm mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước và những thành tựu đạt được, luôn giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Dong chi To Lam tham du va chi dao Dai hoi Dang bo tinh Ca Mau lan XVI hinh anh 3Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)
Tin tức khác