Đồng Nai cần khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Đồng Nai lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài, đặc biệt là với các công trình, dự án trên địa bàn.
Trương Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 1/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đã đến tỉnh Đồng Nai kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 trên nhiều mặt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm tốt việc triển khai Chỉ thị 35, cụ thể hóa Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương thành các kế hoạch cụ thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hướng dẫn của các ban đảng của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tích cực cho đại hội cấp trên cơ sở, chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm, với tiến độ khá chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương.

Các ban chức năng chủ động, tích cực chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách bài bản, cầu thị, mong muốn lắng nghe ý kiến của các cơ quan trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, của nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng Đồng Nai đã tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định, quy trình của Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức phong trào thi đua, xác định các công trình để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để các đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo đúng tiến độ.

Việc chuẩn bị văn kiện đại hội là nội dung quan trọng, do đó phải thực hiện thận trọng, kỹ càng, đánh giá mọi mặt về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền…

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Đồng Nai tập trung đánh giá và lắng nghe ý kiến của người dân về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài, đặc biệt là đối với các chương trình, công trình, dự án trên địa bàn.

Đối với công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Tỉnh ủy Đồng Nai xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động, các công trình trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới.

[Dự án Sân bay Long Thành: 17 hộ nhận gần 70 tỷ đồng đền bù, hỗ trợ]

“Điển hình như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn, do đó trách nhiệm của tỉnh đối với thực hiện công trình này là rất lớn. Bên cạnh đó, tỉnh phải xác định, sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ thực hiện được những gì để khẳng định vị thế, vai trò của Đồng Nai trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và so sánh giữa Đồng Nai với các tỉnh, thành trong khu vực. Tỉnh cần đánh giá sự phát triển của địa phương đã tương xứng với tiềm năng lợi thế hay chưa và phải làm gì để tương xứng với tiềm năng, lợi thế đó,” Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Dong Nai can khoi thong diem nghen trong phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, coi trọng xây dựng chính quyền trong sạch hiệu lực, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải là người đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tỉnh ủy Đồng Nai cần nêu bật được những kinh nghiệm, điểm khác biệt của địa phương; những điểm nghẽn và cách khơi thông điểm nghẽn đó để tập trung tháo gỡ, thực hiện, làm sao để thể hiện được tầm nhìn nhưng phải cụ thể, thực tế.

Đối với công tác nhân sự, ông Võ Văn Thưởng lưu ý Đồng Nai cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy định; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Việc thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được triển khai, tổ chức theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Đến nay, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng xong dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành các cấp theo đúng quy trình, hướng dẫn.

Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về văn kiện và nhân sự đối với 7 đảng bộ, trong đó có 2 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ thành phố Long Khánh và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Về báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Đồng Nai đã biên tập văn kiện lần thứ 4 và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành trung ương, các đảng bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác nhân sự đại hội; đánh giá đối với các ủy viên đương nhiệm và đánh giá 3 năm gần nhất đối với những người được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đề án vể tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu tái cử 5 bước theo quy định…

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, dự kiến trong tháng 6/2020, Đồng Nai sẽ tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ thành phố Long Khánh và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh./.

 
Tin tức khác