Dự thảo Báo cáo chính trị phải sát với tình hình thực tiễn địa phương

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phải nâng cao chất lượng, báo cáo phải thực chất, sát với tình hình thực tiễn địa phương, thể hiện được trí tuệ của BCH, Ban Thường vụ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 9/7, Đoàn Giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh để Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, hai vấn đề quan trọng nhất cần phải làm tốt là xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị nhân sự.

Vì vậy, trong xây dựng các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phải nâng cao chất lượng, báo cáo phải thực chất, sát với tình hình thực tiễn địa phương, thể hiện được trí tuệ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Báo cáo kiểm điểm phải sát, đúng, nêu bật được những ưu điểm, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế và rút ra được những bài học quý; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải nâng cao chất lượng điều hành Đại hội.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phải chủ động trong xây dựng đề án nhân sự, quy trình các bước chặt chẽ.

Đối với những người không đủ tuổi tái cử, cần làm tốt công tác tư tưởng không để xảy ra tâm tư, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và sau Đại hội.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong quá trình làm nhân sự phải đảm bảo cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.

[Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua 20 nghị quyết quan trọng]

Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm tới việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, vì đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Tập thể Ban Thường vụ, trước hết là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy phải thống nhất ý kiến, chung sức, đồng lòng giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến Đại hội và chỉ đạo tổ chức Đại hội thành công.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk cần chú ý phát hiện, xử lý sớm những vấn đề an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Báo cáo với Đoàn Giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc, đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

Theo đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tổ chức các hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị; ban hành quyết định thành lập các tiểu ban: Nhân sự, Tuyên truyền, Phục vụ và bảo vệ, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Các tiểu ban đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên  để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập 4 tổ công tác (do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng), mỗi tổ công tác theo dõi, phụ trách 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đối với công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần thứ 3).

Tiểu ban Văn kiện đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các văn nghệ sỹ, trí thức; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.

Du thao Bao cao chinh tri phai sat voi tinh hinh thuc tien dia phuong hinh anh 1Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tiểu ban Văn kiện dự kiến tổ chức hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, các ban Đảng, bộ, ngành Trung ương (dự kiến tổ chức vào ngày 17/7 tới); đã gửi báo cáo để Đại hội Đảng bộ cấp huyện góp ý.

Sau khi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh góp ý lần thứ 4, Tiểu ban Văn kiện sẽ trình dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến Bộ Chính trị và tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị trong tháng Tám tới.

Đối với công tác nhân sự, Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng, xin ý kiến Ban Chấp hành Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ban hành Phương hướng nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh với nội dung cơ bản: về số lượng Ban Chấp hành khóa mới là 53 đồng chí (giảm 2 đồng chí so với hiện tại); trong đó ủy viên là nữ không dưới 15% (8 ủy viên), cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 10%, ủy viên là người dân tộc thiểu số không dưới 30% (16 ủy viên). Dự kiến Ban Thường vụ có 15 đồng chí, Thường trực là 4 đồng chí...

Đối với việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội, tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau Đại hội theo đúng phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Những đồng chí ở cấp tỉnh, huyện không tái cử nhưng còn thời gian công tác từ 24-30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu sẽ bố trí công việc phù hợp nếu có đủ các điều kiện và nguyện vọng công tác.

Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị công tác và nguyện vọng cá nhân để giải quyết hợp tình, hợp lý...

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng được chú trọng, tạo sự đồng thuận, vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Đến hết ngày 30/6 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở; 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành Đại hội, trong đó có hai Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm.

Dự kiến đến hết tháng Tám tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành xong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở./.

Tin tức khác