Đưa Tiền Giang thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu đến năm 2025, Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Sau gần 4 ngày làm việc, sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI gồm 47 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Khóa XI với 47/47 phiếu, đạt 100%.

Hai đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khóa X và Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khóa X được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Khóa XI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang dự Đại hội XIII của Đảng với 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu đến năm 2025, Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một số chỉ tiêu chủ yếu khác là: Tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt từ 7-7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 91,5 - 93,6 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 77.000 tỷ đồng, trong đó năm 2025 đạt 18.700 tỷ đồng. Đến năm 2025, Tiền Giang giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh…

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Văn Danh khẳng định, kết quả nổi bật của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là sự nhất trí cao về quan điểm, tư tưởng của đại biểu, tích cực góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thống nhất cao những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

[Ông Nguyễn Văn Danh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang]

Ông Nguyễn Văn Danh đánh giá, các văn kiện mà Đại hội vừa nhất trí thông qua được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, chu đáo, thể hiện tâm huyết của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương.

Đại hội đã đánh giá sâu, sát những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra Nghị quyết, giải pháp cụ thể, quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ tỉnh Tiền Giang phấn đấu trong 5 năm tới tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để đạt mục tiêu, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Tiền Giang tập trung quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá là: tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang Khóa XI cũng đưa ra các nhóm giải pháp nhằm đưa Nghị quyết vào đời sống, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ.

Đó là các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế; về phát triển văn hóa-xã hội; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; về công tác nội chính, cải cách tư pháp; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giải pháp về xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiền Giang đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng bộ coi đây là nhân tố hàng đầu quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là hạt nhân và động lực cho sự phát triển vững chắc của tỉnh trong 5 năm tới.

Ông Nguyễn Văn Danh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và quân dân tỉnh nhà, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đưa Nghị quyết vào đời sống, xây dựng Tiền Giang đẹp giàu, phát triển bền vững, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng./.

Tin tức khác