Giới thiệu sách, tài liệu phục vụ học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Nội dung cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII.
Gioi thieu sach, tai lieu phuc vu hoc tap Nghi quyet Dai hoi Dang XIII hinh anh 1Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ về các cuốn sách, tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Chiều 19/4, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, biên tập, xuất bản.

Nội dung cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới.

Trong cuốn sách này, những điểm mới được trình bày thành 14 vấn đề, trong đó phân tích những điểm mới về bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược.

[Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 'thấm sâu' vào cuộc sống]

Cùng với đó là những điểm mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, gồm kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng Đảng.

Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

Những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Gioi thieu sach, tai lieu phuc vu hoc tap Nghi quyet Dai hoi Dang XIII hinh anh 2Các cuốn sách, tài liệu học tập, nghiên cứu văn kiện Đại hội XIII của Đảng được giới thiệu, trưng bày tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Bên cạnh cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng,” Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng giới thiệu bộ "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII," gồm 2 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản.

Cùng với đó là các tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành cho các đối tượng khác nhau, như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tài liệu hỏi-đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)...

Hiện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 cuốn ở 5 môn: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Bộ giáo trình được cập nhật kịp thời những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII, sẽ là nguồn tài liệu uy tín, có chất lượng phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện trên cả nước. Dự kiến, bộ giáo trình này sẽ ra mắt trong tháng 4 và tháng 5 tới.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, các cuốn sách, tài liệu được biên soạn, biên tập, xuất bản nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cung cấp những luận cứ, luận giải giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao. Từ đó thúc đẩy, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

 
Tin tức khác