GRDP bình quân 5 năm qua của Bến Tre ước đạt 6,41% mỗi năm

Theo Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, GRDP bình quân 5 năm ước đạt 6,41%/năm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 83.999 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ USD.
Ông Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.”

Thi đua “Đồng khởi mới”

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam khẳng định: Nhiệm kỳ qua, với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và phương châm “Dân chủ-Kỷ cương-Đoàn kết-Năng động-Đổi mới,” Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm ước đạt 6,41%/năm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 83.999 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 19.914 tỷ đồng, tăng 25,2% so Nghị quyết. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ USD.

GRDP binh quan 5 nam qua cua Ben Tre uoc dat 6,41% moi nam hinh anh 1Ông Trương Hòa Bình trao tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Giai đoạn 2016-2020, GRDP bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 43,6 triệu đồng. Mức sống của người dân tỉnh đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) được cải thiện, một số chỉ số vươn lên nhóm dẫn đầu của cả nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt và sâu rộng, 49 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Chợ Lách được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn chuỗi giá trị đạt kết quả bước đầu, với 8 chuỗi sản phẩm chủ lực được hình thành.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bến Tre sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Một số mô hình kiêm nhiệm trong hệ thống chính trị và bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương ở cấp huyện, xã, bước đầu phát huy hiệu quả. Tỉnh tăng cường chỉ đạo cơ sở với phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm đến hộ gia đình.”

[Bến Tre xuất khẩu lô trái cây đầu tiên sang thị trường EU]

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được tăng cường; đời sống của người dân được cải thiện rõ nét.

Ba đột phá chiến lược phát triển

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.”

Nhất trí với chủ đề Đại hội Đảng bộ Bến Tre lần thứ XI, các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, ông Trương Hòa Bình cho rằng để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển.

Ông Trương Hòa Bình lưu ý Bến Tre cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, tỉnh xác định các trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của địa phương như kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh Bến Tre cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông và trong nước tác động đến sự phát triển của tỉnh trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn.

Ông Trương Hòa Bình chỉ rõ vấn đề xâm nhập mặn, hạ tầng yếu kém, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển, thiếu nguồn nhân lực chất lượng là những thách thức không nhỏ cho quá trình phát triển của Bến Tre thời gian tới.

Vì vậy, Bến Tre cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò của tỉnh để xây dựng, quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tỉnh hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển về phía Đông, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

GRDP binh quan 5 nam qua cua Ben Tre uoc dat 6,41% moi nam hinh anh 2Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án phát triển đô thị, các khu công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục điểm nghẽn về giao thông đường bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông ven biển, đường thủy, hệ thống thủy lợi, bảo đảm chủ động ngăn mặn, trữ ngọt, chuyển dẫn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất; phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tỉnh cần tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại các vùng sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp.

Tỉnh khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế biển theo tinh thần NQ 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với Chiến lược phát triển quốc gia và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo.

Bến Tre cần tạo đột phá trong phát triển du lịch sinh thái, khai thác thế mạnh về văn hóa-lịch sử, về hình ảnh cây dừa, văn hóa miệt vườn, văn hóa sông nước, “giá trị Đồng khởi,” đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển các sản phẩm du lịch; phấn đấu đưa Bến Tre trở thành điểm đến sinh thái và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bến Tre tiếp tục quan tâm, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tạo nền tảng tinh thần, động lực của sự phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập.

Tỉnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra đến hết ngày 16/10./.

Tin tức khác