Hải Dương tập trung đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị các cán bộ chủ chốt với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả, cần tập trung đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (phải) trao bằng khen tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 25/11, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đánh giá, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp và so với những kỳ đại hội trước, có 5 dấu ấn sâu sắc trong công tác tổ chức đại hội lần này.

Đó là dấu ấn về chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức điều hành đại hội, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự…

Trong đó, đáng chú ý là công tác xây dựng văn kiện đại hội được tiến hành công phu, bài bản, khoa học, tiếp thu đầy đủ tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác điều hành đại hội cũng được tiến hành chặt chẽ, khoa học. 

Theo thông tin tại Hội nghị, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã được chuẩn bị công phu và tổ chức thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội có nhiều điểm mới.

[Tân Bí thư Hải Dương: Hướng tới mục tiêu là thành phố trực thuộc TW]

Văn kiện và các phương án nhân sự trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng và đúng quy định. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào các giải pháp trọng tâm, đột phá, phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để phát triển nhanh, bền vững.

Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng sớm, được thảo luận tại đại hội. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương được thực hiện nghiêm túc.

Hải Dương đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đặc biệt là gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, của đơn vị trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức sinh động, phong phú. Trang trí khánh tiết đúng quy định, rộng khắp, thu hút sự chú ý của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Không khí tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, công tác phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội có chất lượng vượt trội so với các kỳ đại hội trước.

Đại hội đã diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/10 với 350 đại biểu và đã bầu một lần đủ 52 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với số phiếu tập trung cao, đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

Trong đó, cấp ủy viên khóa cũ tái cử gồm 39 đồng chí, chiếm 75%, cấp ủy viên tham gia lần đầu là 13 đồng chí, chiếm 25%, cấp ủy viên là nữ có 8 đồng chí, chiếm 15,38%, cấp ủy viên tuổi trẻ là 2 đồng chí, chiếm 3,85%; cấp ủy viên từ 40-50 tuổi là 24 đồng chí, chiếm 46,15% và cấp ủy viên từ 50 tuổi trở lên gồm 26 đồng chí, chiếm 50%. Số cấp ủy viên có trình độ đại học là 9 đồng chí, chiếm 17,3%, có trình độ thạc sỹ là 35 đồng chí, chiếm 67,3% và tiến sỹ là 8 đồng chí, chiếm 15,3%. 

Nhìn lại quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương một cách nhất quán; tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở làm tiền đề cho đại hội cấp tỉnh.

Cùng với đó, nắm vững và kế thừa các bài học và kinh nghiệm của Ban Chấp hành khóa trước; bám sát các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII Đảng song song với dựa vào thực tiễn địa phương để tìm ra hướng đi phù hợp.

Đối với công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, tỉnh đã tiến hành từng bước và làm đến đâu, chắc đến đấy, quan tâm làm tốt công tác cán bộ ngay từ khi tổ chức Đại hội đảng bộ cấp huyện. 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị các cán bộ chủ chốt với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả, cần tập trung đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống để người dân tin tưởng, thấy được sự chuyển biến tích cực, những hành động cụ thể ngay sau đại hội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng Bằng khen 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

Tin tức khác