Hậu Giang xây dựng thị xã Long Mỹ theo hướng đô thị văn minh

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII là Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy của tỉnh Hậu Giang.
Hau Giang xay dung thi xa Long My theo huong do thi van minh hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sau 3 ngày diễn ra, từ 22 đến 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy của tỉnh Hậu Giang.

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, 299 đại biểu chính thức đến từ 49 chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy đại diện cho hơn 2.800 đảng viên của Đảng bộ thị xã đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Mỹ gồm 39 thành viên; đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả, ông Lê Văn Tông tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 94,64%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Long Mỹ đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng thị xã Long Mỹ theo hướng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Theo đó, thị xã tập trung khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, nhiệm vụ đột phá là ưu tiên cho nâng cấp đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới.

Thị xã Long Mỹ phấn đấu giá trị sản xuất đến năm 2025 theo giá so sánh năm 2010 đạt từ 5.800 tỷ đồng đến 5.900 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 6,2%/năm đến 6,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong 5 năm đạt trên 13.000 tỷ đồng.

[Cần Thơ hoàn thành đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên]

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ mới tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nội bộ cũng như vai trò nêu gương, bám sát cơ sở của cán bộ chủ chốt; phát huy sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân.

Đảng bộ thị xã Long Mỹ trong nhiệm kỳ mới cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh-dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý, thị xã phải đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh.

Thị xã tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian tới, Đảng bộ thị xã cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật nghiêm trong Đảng.

Nhiệm kỳ qua, thị xã Long Mỹ thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết. Theo đó, kinh tế thị xã đã tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất đạt 122,87% chỉ tiêu nghị quyết, tăng bình quân 5,18%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 17,6%/năm.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội hàng năm của thị xã tăng bình quân 13,4%, đạt trên 7.451 tỷ đồng, đạt 169,36% chỉ tiêu nghị quyết.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được xây dựng, nâng cấp. Long Mỹ hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III.

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã có nhiều tiến bộ, nhất là việc triển khai xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn, tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 2%/năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ thị xã chỉ đạo thực hiện toàn diện.

Tình hình an ninh-chính trị, trật tự-an toàn xã hội được đảm bảo; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm./.

Tin tức khác