Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 4 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đến dự bế mạc Hội nghị.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 5 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 6 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 7 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 8 Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 9 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 10 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 11Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 12Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 13Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 14Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 15 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 16Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 17Các đại biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 18Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 19Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tin tức khác