Hình ảnh đại biểu Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Sáng 1/4, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 4Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 5Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 6Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 8Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 9Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 10Đại biểu bỏ phiếu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 11Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 12Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 13Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh dai bieu Quoc hoi bau mot so Pho Chu tich Quoc hoi hinh anh 14Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tin tức khác