Hình ảnh Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 12

Sáng 11/5/2020, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 2Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 3Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 4Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 10Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 11Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 12Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 13Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 14Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 15Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 16Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 17Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 18Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 19Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Khai mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang lan thu 12 hinh anh 20Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tin tức khác