Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 3Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Hội nghị.Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 5(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Hội nghị.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 7Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 8Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 9Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 10Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 11Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 12Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 13Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 14Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 15Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 16Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 17Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 18Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 19 Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 20 Toàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 21Toàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 22Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 23Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 24Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 25Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 26Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 27Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 28Các đồng chí Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 29Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 30Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 31Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh TW Dang khoa XII hinh anh 32Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tin tức khác