Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 2Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 4Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 5Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 7Ban Chấp hành Trung ương xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 8Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 9Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 10Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/7. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh khai mac Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh TW Dang khoa XIII hinh anh 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác