Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

Sáng 14/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 1Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 2Đại biểu tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 3Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 4Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung tại triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 5Đại biểu tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 6Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 7Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 8Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 9Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 10Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 11Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 12Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 13Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 14Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 15Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 16Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 17Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điều hành hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 18Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 19Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 20Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 21Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 22Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 23Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 24Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 25Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 26Hình ảnh toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 27Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Doi ngoai toan quoc hinh anh 28Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác