Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu

Sáng 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 4Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 5Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 6Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 7Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 8Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 9Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 10Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 11Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hoi nghi Trung uong Dang lan thu sau hinh anh 12Hình ảnh các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tin tức khác