Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến các đề án

Trong các ngày 9 và 10/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về các đề án trình Hội nghị Trung 6 khóa XIII.
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 2Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 3Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến một số đề án. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 5Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 7Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến các đề án. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 8Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Tong Bi thu chu tri hop Bo Chinh tri cho y kien cac de an hinh anh 9Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác