Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Tiền Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hoc tap, quan triet Nghi quyet Dai hoi Dang bo tinh Tien Giang hinh anh 1Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Niềm tin-Phát triển.”(Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Sáng 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 5/11/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh các nội dung cơ bản gồm kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những kinh nghiệm đúc kết được và về các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cùng các khâu đột phá thúc đẩy phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo ông Nguyễn Văn Danh, trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những chỉ tiêu đạt khá, vẫn còn một số chi tiêu chưa đạt do nguyên nhân khách quan. Do vậy, cần có sự nỗ lực hơn nữa của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đã đúc kết được những kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới. Đó là phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác dân vận gắn với phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao...

[Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang: Quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá]

Tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Tiền Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nghị quyết cũng đưa ra 3 khâu đột phá quan trọng nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu toàn khóa của nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các cấp, ngành về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng chính quyền cũng như phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng… mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung trí tuệ, thời gian để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các nội dung được truyền đạt; tích cực đóng góp ý kiến trao đổi làm rõ nội dung, biện pháp thực hiện.

Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành mình để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với địa phương, đơn vị và khả thi.

Đồng thời, các địa phương tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đồng thuận cùng góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, tạo động lực mới cho giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu phấn đấu đưa Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 
Tin tức khác