Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 1Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 5Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII be mac hinh anh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác