Hội nghị mở rộng lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Tờ trình về dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoi nghi mo rong lan thu 20 Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 20.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Tờ trình: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Đề cương Báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về chủ đề Đại hội và cũng là tiêu đề của dự thảo Báo cáo chính trị: "Xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương."

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020, các ý kiến đi sâu phân tích đặc điểm tình hình cũng như những thuận lợi, khó khăn; kết quả công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiều ý kiến đã phân tích tình hình thế giới, trong nước những năm tới, những thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động đến công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối; phương hướng chung của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Hoi nghi mo rong lan thu 20 Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 2Ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hôi nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng nêu rõ về dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu hoàn thiện và xây dựng Kế hoạch để lấy ý kiến tại các đảng bộ trực thuộc; các nhà khoa học; cán bộ Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; ý kiến của các tổ chức chính trị-xã hội... để tiếp tục hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu xây dựng Báo cáo chi tiết và trình Hội nghị Ban Chấp hành kỳ tới.

Đối với Báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu xây dựng Báo cáo chi tiết và trình Hội nghị Ban Chấp hành kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tiểu ban Nhân sự tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành và các đại biểu dự Hội nghị góp ý vào đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Việc đánh giá phân tích kết quả công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 làm cơ sở cho việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Về Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối như đề xuất của Tiểu ban Nhân sự. Giao cho Tiểu ban Nhân sự và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, báo cáo lại Ban Chấp hành.

Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đề nghị các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị thật tốt các nội dung của đại hội; tiến hành đại hội để bảo đảm tiến độ về thời gian đại hội theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối./.

Tin tức khác