Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Hội nghị nhằm đánh giá, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị nhằm kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng hơn 500 đại biểu bao gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Khóa XII, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang...

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Qua Báo cáo của Bộ Chính trị, Báo cáo của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các cơ quan tham mưu, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị, nêu rõ, trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và đất nước năm 2020, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ miền Trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, để lại nhiều dấu ấn tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Điểm nổi bật của các báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ các địa phương lần này là đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, ý thức cầu thị thẳng thắn, khiêm tốn, trung thực, trách nhiệm, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cơ bản khắc phục được tình trạng chủ yếu chỉ thích nói ưu điểm và ít dám nói khuyết điểm và các nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị.

Việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của các cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

[Tổ chức thành công Đại hội Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới]

Công tác nhân sự đại hội có nhiều mới, chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Trung ương.

Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu đã cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền cục bộ địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn.

Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Hoi nghi tong ket cong tac to chuc dai hoi dang bo cac cap hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác tổ chức đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát, chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm một số vấn đề phức tạp nảy sinh.

Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện; báo cáo chính trị của một số cấp ủy tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng hoặc có nêu nhưng chung chung, khó triển khai thực hiện.

Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy cũng chưa nhìn thẳng vào sự thật, còn né tránh khuyết điểm, chưa dám chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp và vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chưa sâu sắc. Cá biệt có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn có biểu hiện cục bộ địa phương, vẫn có tình trạng bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy.

Nhiều nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

[Sáu kinh nghiệm rút ra từ Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương]

Đề cập tới nguyên nhân dẫn đến thành công của công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; ban hành sớm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban tham mưu của Đảng, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, nội dung có nhiều đổi mới, cụ thể, rõ ràng, sát thực tế, được các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Hoi nghi tong ket cong tac to chuc dai hoi dang bo cac cap hinh anh 2Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng; của công tác tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ này đã góp phần quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội.

Đặc biệt, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mới, những kết quả toàn diện của đất nước ta từ đầu nhiệm kỳ đến nay; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị; sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị chỉ đạo thực tiễn và góp phần bổ sung phát triển lý luận trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chỉ rõ, phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương và cấp ủy đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả; thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vì lợi ích chung của Đảng, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong xây dựng văn kiện phải nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, phát huy vai trò, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phải bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, kế thừa có chọn lọc những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; kịp thời thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội; phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này; trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Làm đúng tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ 5 việc cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. Cụ thể là các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, đồng thời là cơ sở để cho các nhiệm kỳ tiếp theo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo, kế thừa, phát triển để làm công việc này ngày một tốt hơn.

Hoi nghi tong ket cong tac to chuc dai hoi dang bo cac cap hinh anh 3Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện Đại hội; phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp ủy để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch COVID-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, những kinh nghiệm, bài học quý giá đã rút ra được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, kết quả của Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này, tinh thần trách nhiệm, niềm tin tưởng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và quân ta sẽ góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, bằng sự nêu gương của mình và kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, góp sức hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

"Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta, chế độ ta," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về tư cách của người cách mạng, trong đó nhấn mạnh phải "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng;" phải luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm dù nó không mang gươm, mang súng.

Trong tác phẩm bất hủ "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân," Bác nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian giảo, xảo quyệt; nó kéo người ta xuống dốc không phanh, làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch nó đi. Và chính Bác đã thực hiện, đã nêu gương, làm cho Bác trở thành một bậc vĩ nhân, lãnh tụ vĩ đại được toàn Đảng, toàn dân, bạn bè quốc tế kính phục, yêu quý./.

Tin tức khác