Hội nghị Trung ương 6: Phát huy hơn vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở

Đánh giá cao Hội nghị Trung ương 6, cán bộ, đảng viên tỉnh Nghệ An đã đưa ra những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở và hoạt động hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hoi nghi Trung uong 6: Phat huy hon vai tro cua to chuc Dang o co so hinh anh 1Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Từ ngày 3-9/10/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp hội nghị lần thứ 6. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh Nghệ An đánh giá cao các nội dung Hội nghị lần này đã bàn thảo, quyết định.

Từ góc nhìn thực tiễn từ địa phương, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã thẳng thắn đưa ra những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở cũng như hoạt động hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo ông Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trước đây, Trung ương đã bàn rồi, bây giờ tổng kết lại. Làm thế nào để phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng cần phát huy được vai trò quản lý của Nhà nước, tránh chồng chéo. Hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội cần phải đổi mới để phù hợp với xu thế hội nhập. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cần làm quyết liệt. Vấn đề này Trung ương đã làm mạnh, nhưng nhiều địa phương làm chưa rõ.

Ông Hoàng Văn Nhiên cho biết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An có 63 tổ chức cơ sở đảng, với trên 5.200 đảng viên, là nơi quản lý đội ngũ đảng viên làm việc trong các cơ quan đầu não, đầu ngành của tỉnh, có vai trò rất quan trọng, được ví như "đầu tàu" để kéo, xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An. Khi Nghị quyết Trung ương 6 được ban hành, tất cả các vấn đề đều có tác động trực tiếp đến đảng viên trong Đảng bộ Khối. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ Khối sẽ tổ chức quán triệt để thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ theo hướng đổi mới, sáng tạo.

[Hội nghị Trung ương 6: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng]

Ông Hoàng Văn Nhiên nhấn mạnh việc quán triệt nghị quyết, Đảng bộ Khối sẽ nói rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị. Đảng phải truyền được cảm hứng, nhóm lửa và giữ lửa cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức; phải tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Trung ương ở Nghệ An có hiệu quả, trong đó mục tiêu tốt nhất là phải tạo ra "sản phẩm."

Nghệ An là tỉnh "địa linh nhân kiệt" nhưng đến nay kinh tế vẫn tăng trưởng chậm. Nếu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mọi việc sẽ rõ.

Một vấn đề nữa đó là phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt trong đội ngũ cán bộ, công chức. Nội dung này sẽ được Đảng ủy Khối sẽ quan tâm trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối rất quan tâm về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ diện trưởng, phó phòng của các cơ quan, đơn vị để đưa vào quy hoạch và sử dụng... Đảng ủy Khối chỉ đạo các cơ sở Đảng phải coi đây là công việc thường xuyên, liên tục và thực hiện công tác cán bộ phải theo đúng quy trình, quy định.

Ông Hoàng Văn Nhiên cho rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi, đòi hỏi nhận thức cũng phải thay đổi cho kịp. Đảng bộ Khối thấy cần tập trung để thống nhất nhận thức về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, nhưng phải vì lợi ích chung, nếu vì cái riêng hoặc vì cá nhân, nhóm lợi ích riêng thì cương quyết đấu tranh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường quản lý đảng viên, quản lý về mặt tư tưởng, nói, viết và hành động phải nhất quán. Các đồng chí đảng viên phải tự soi, tự sửa. Theo vị trí, việc làm của mình xem đã làm được gì, những cái gì cần điều chỉnh, cần phải sửa, tự sửa; đề cao việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, định kỳ phải kiểm tra cho được dấu hiệu vi phạm và phải báo cáo tình hình vi phạm của chi bộ, đảng bộ.

Vận dụng vào thực tế hoạt động

Ông Đậu Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An cho biết, Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định những vấn đề lớn, rất hệ trọng của đất nước.

Hoi nghi Trung uong 6: Phat huy hon vai tro cua to chuc Dang o co so hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Có thể nói đây là sự cụ thể hóa mạnh mẽ, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hội nghị đưa ra vấn đề sát đúng trọng tâm, chỉ rõ mặc dù khó khăn do dịch COVID-19 và những khó khăn khác nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội vẫn vượt hơn dự kiến.

Việc dự báo đã đón đầu được những vấn đề mà quốc gia phải đối mặt, cần quyết tâm; phù hợp với khu vực, quốc tế và đặc biệt là định hướng phát triển của Việt Nam.

Riêng về vấn đề Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đậu Quang Vinh cho rằng Hội nghị Trung ương 6 đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài và xác định rõ và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc-Nam và trục Đông- Tây...

Vận dụng nội dung Hội nghị Trung ương 6 vào thực tế hoạt động tại đơn vị, ông Đậu Quang Vinh cho biết Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An hiện có 28 hội thành viên và 4 trung tâm, câu lạc bộ trực thuộc; với trên 95.000 hội viên là những trí thức khoa học và công nghệ.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, như Đảng đoàn Liên hiệp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, các dự luật, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh Nghệ An; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật trong nhân dân, khuyến khích phong trào sáng tạo...

Liên hiệp đã tập hợp đội ngũ trí thức, cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo, văn kiện quan trọng của tỉnh; phản biện về chính sách nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Nghệ An, quy hoạch chung xây dựng vùng Nam Nghệ An-Bắc Hà Tĩnh, quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, phản biện dự án hồ chứa nước Bản Mồng, dự án "cống ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường trên sông Lam."

Liên hiệp cũng đã chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tư vấn đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động xã hội, lập kế hoạch hành động tái định cư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An; chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động xã hội, lập kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và dự án cải tạo, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ đập tại Nghệ An.

Hiện nay, Liên hiệp đang thực hiện nhiệm vụ khoa học "Hỗ trợ thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới huyện Hưng Nguyên" và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh./.

Tin tức khác