[Infographics] 19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra TW Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.
[Infographics] 19 dong chi trong Uy ban Kiem tra TW Dang khoa XIII hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng./.

Tin tức khác