[Infographics] Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
[Infographics] Co cau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin tức khác