[Infographics] Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng khóa XXII, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
[Infographics] Tan Bi thu Thanh uy Da Nang Nguyen Van Quang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng khóa XXII đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác