Kết quả công tác kiểm tra Đảng tạo niềm tin cho người dân Thủ đô

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Hà Nội đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (trong đó khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách 43, cảnh cáo 16).
Ket qua cong tac kiem tra Dang tao niem tin cho nguoi dan Thu do hinh anh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng."

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Đồng thời, căn cứ Quy định số 30-QĐ/TƯ của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (khóa XVI) đã ban hành và chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ban hành văn bản phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

5 năm qua, Hà Nội đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh.

[Kết luận của các cơ quan kiểm tra Đảng về ông Võ Văn Hưng]

Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức Đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức Đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh."

Qua công tác kiểm tra, các địa phương, đơn vị tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (trong đó khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách 43, cảnh cáo 16).

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Trong báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nêu 4 kiến nghị đối với Ban Chấp hành Trung ương và 5 kiến nghị đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong Báo cáo thi hành Quy định 30-QĐ/TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đóng góp, đề xuất 7 nội dung liên quan đến việc sửa 9 điều trong quy định gồm: Điều 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 và 40.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở chỉ rõ một số tồn tại, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các dấu hiệu vi phạm liên quan đến vấn đề nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới; chú trọng giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, nhất là liên quan đến vấn đề nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố.

Ket qua cong tac kiem tra Dang tao niem tin cho nguoi dan Thu do hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Thành phố cần thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thông tin công khai kết quả kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát; mở rộng giám sát theo chuyên đề, giám sát có trọng tâm trọng điểm; giám sát các dấu hiệu vi phạm để xử lý ngay từ lúc mới phát sinh.

Kết luận hội nghị, bên cạnh việc biểu dương những thành tích mà cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải có những giải pháp để khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững, đảm bảo thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát.

Trong đó, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính," giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên để bố trí, sắp xếp phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực; thông tin nội dung các kỳ họp Ủy ban kiểm tra Thành ủy trên đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí thành phố.

Đồng thời, các đơn vị nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ; thường xuyên quán triệt, bồi dưỡng, rèn luyện để mỗi cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng luôn khách quan, công tâm, thận trọng, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, ứng xử nhân văn, xứng đáng là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Trước mắt, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp Thành uỷ thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; sau Đại hội, tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác