Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng, tỉnh Đồng Nai cần bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người.
Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Dong Nai lan thu XI hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng với 348 đại biểu đại diện cho trên 83.000 đảng viên của Đảng bộ.

Với phương châm: “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo," Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện.

Thể hiện tầm nhìn rộng mở, khát vọng lớn

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; là cửa ngõ đi vào vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai có nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển. Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nổi bật nhất là Đồng Nai hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu, GRDP giai đoạn 2015-2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

[Đồng Nai hướng đến phát triển nông thôn mới theo chiều sâu]

GDRP bình quân đầu người đến năm 2020, đạt 124 triệu đồng, cao thứ 8 trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 91,7% trong GRDP. Công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước ứng dụng cộng nghệ cao.

Đồng Nai là một trong hai địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Hiện 43 xã đã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Dong Nai lan thu XI hinh anh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại đại hội. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Để Đồng Nai ngày càng xứng đáng là địa phương trong nhóm đầu các tỉnh phát triển, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, tập trung thực hiện các đột phá về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Tỉnh cần bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Đồng Nai cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh Đồng Nai quyết tâm đồng thuận từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhằm phát triển địa phương nói riêng và phát triển cả nước nói chung.

Các đại biểu dự đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, tinh thần tập thể, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá những yếu kém nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Đồng Nai phát triển mạnh hơn.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn, bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đạo đức, biết hy sinh lợi ích của cá nhân vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI để phục vụ nhân dân, giúp Đồng Nai và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, Đại hội XI của tỉnh đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa Đồng Nai chuyển sang thời kỳ phát triển mới với ý chí, khát vọng đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025.

Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Dong Nai lan thu XI hinh anh 3Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ và trách nhiệm cá nhân, tập trung nghiên cứu để có những ý kiến đóng góp tâm huyết, có chất lượng, góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Từ những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và nhân dân trong tỉnh đã đạt được, cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho biết trong 5 năm qua, Đồng Nai đã và đang phát triển mạnh, đồng bộ trong nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ thể hiện ở mô hình tăng trưởng kinh tế chuyển đổi theo xu hướng tăng hàm lượng đóng góp của khoa học, công nghệ và sáng tạo. Kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 61,72%; dịch vụ 29,98%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 8,3%). GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng, gấp hơn 1,7 lần năm 2015. Cơ cấu lao động dịch chuyển nhanh từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 40.000 doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 300.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới và bổ sung tăng vốn (đến nay có 1.230 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký trên 218.000 tỷ đồng).

Trong 5 năm qua, trên 440.000 tỷ đồng đã được đầu tư vào hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, hạ tầng thông tin truyền thông.

Theo chương trình, trong chiều 15 và sáng 16/10, Đại hội thảo luận về các văn kiện, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và về nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác