Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng phải nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giải quyết các vấn đề phát sinh.
Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo Van phong Trung uong Dang hinh anh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chào mừng Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở Trung ương cùng 198 đại biểu đại diện cho 1.299 đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong bối cảnh tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức bộ máy cơ quan và tổ chức đảng trực thuộc có nhiều thay đổi, nhân sự lãnh đạo Đảng ủy kiện toàn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết công việc hằng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo; tham mưu chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan ở Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định phương hướng chung là: "Tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị trong tình hình mới."

[Bộ Chính trị làm việc về đại hội với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương]

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là: 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Hằng năm có trên 80% đảng bộ, chi bộ "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 20% đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; trên 90% đảng viên "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó 20% đạt tiêu chuẩn đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Hằng năm kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên, 100% đảng viên mới được công nhận đảng viên chính thức…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới nhiều hoạt động của đất nước.

"Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành công việc của Đảng; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, phát huy truyền thống, những thành tích đã đạt được, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có giải pháp đối với những vấn đề mới phát sinh; quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong thảo luận, quyết định những vấn đề chung.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, thực hành đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ bí mật của Đảng với tinh thần "còn Đảng còn mình."

Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo Van phong Trung uong Dang hinh anh 2Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn; có phong cách, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, ý thức trách nhiệm cao với công việc, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Cán bộ, đảng viên của Văn phòng Trung ương phải gương mẫu thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; phải loại trừ biểu hiện sai trái dù là nhỏ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, chỉ đạo các đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có môi trường thuận lợi để cống hiến, trưởng thành.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến khó lường, Văn phòng Trung ương Đảng phải nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư giải quyết các vấn đề phát sinh.

"Ngay trong thời gian này, Văn phòng Trung ương phải nắm chắc tình hình đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc Trung ương, kịp thời tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thành công đại hội. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc để tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công. Đồng thời, phải chuẩn bị ngay cho các công việc phục vụ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong các cấp ủy và chính quyền về công tác tổ chức, cán bộ; phải sớm củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, theo dõi địa phương, ban, ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo hướng tinh gọn; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ trong cơ quan.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí; bầu 7 đồng chí làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức đại diện cho tập thể Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác