Khai trương Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang

Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy Bắc Giang đi vào hoạt động đánh dấu bước đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.
Khai truong Cong Thong tin Dien tu Tinh uy tinh Bac Giang hinh anh 1Nghi thức khai trương Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 8/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai trương, đưa vào vận hành Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy Bắc Giang, có địa chỉ tên miền: https://dcs.bacgiang.gov.vn.

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025.

Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy Bắc Giang đi vào hoạt động đánh dấu bước đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Tỉnh ủy. Đây cũng là kênh thông tin chính thống, quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu một cách nhanh chóng và thuận lợi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; hệ thống văn bản, văn kiện, tư liệu của Đảng bộ...

[Tạp chí Cộng sản khai trương chuyên trang điện tử Hồ sơ Sự kiện]

Đồng thời, Cổng Thông tin Điện tử cũng giúp Tỉnh ủy chủ động thông tin, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó tuyên truyền nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiêu biểu, cách làm mới, mô hình hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang gồm có 8 thành viên, trong đó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Việt Oanh làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuấn Nam làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Tổ giúp việc gồm gồm 17 người có nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin Điện tử Tinh ủy Bắc Giang.

Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh ủy có giao diện khá hiện đại, bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số, với 10 chuyên mục lớn, bao trùm khá toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Bố cục, hình thức các chuyên mục được thiết kế, bố trí khoa học, tiện ích, đa phương tiện, thuận tiện cho việc khai thác, tra cứu thông tin./.

Tin tức khác