Kiểm tra, phân loại sức khỏe để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, được Ban Bí thư quyết định kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao các quyết định của Ban Bí thư về việc kiện toàn, bổ sung các Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Theo đó, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, được Ban Bí thư quyết định kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng trao các Quyết định chỉ định Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với 12 cán bộ, gồm: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương; một số Thứ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Ngoại giao; Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng; Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị; Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất.

Tại buổi lễ, một số đại biểu cũng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế hoạt động của Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, nâng cao sức khỏe cán bộ; đảm bảo tốt công tác dự phòng; phát hiện bệnh sớm; điều trị bệnh kịp thời; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, làm việc, tập luyện hợp lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, năng suất lao động đối với cán bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.

Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ quan này đã quan tâm đến quy chế hoạt động chuyên môn; quy trình khám, phân loại sức khoẻ định kỳ và thái độ, cách ứng xử trong khi phục vụ cán bộ cấp cao; tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ đợt 1 đối với cán bộ diện Trung ương quản lý.

[Đánh giá cán bộ 'đúng và trúng' để bố trí đúng người, đúng việc]

Đặc biệt, Ban đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành quyết định về mẫu phiếu khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ thay các quyết định trước đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ trong tình hình mới, phục vụ cho việc khám sức khỏe định kỳ, khám nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ nay đến cuối năm, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, phân loại sức khỏe để bảo đảm phục vụ tốt đại đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cơ quan này cũng tiếp tục chỉ đạo nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị trong toàn hệ thống…/.

Tin tức khác