Kiểm tra việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tuyên Quang

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Tuyên Quang lắng nghe, chắt lọc các ý kiến để hoàn thiện, nghiên cứu quán triệt tư tưởng, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII của tỉnh.
Kiem tra viec to chuc Dai hoi Dang cac cap tai tinh Tuyen Quang hinh anh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam)

Ngày 5/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Tuyên Quang về nội dung kiểm tra việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với Đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện và thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã báo cáo với Đoàn công tác tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số chương trình như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ;" giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh cũng tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững...

Với cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, những chương trình này được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chủ động trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW đồng bộ thống nhất, cụ thể và dễ thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện giao và kiểm soát việc giao các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đến huyện, huyện giao đến xã đảm bảo hệ thống chỉ tiêu chủ yếu thống nhất, đây là việc làm chưa có ở các nhiệm kỳ trước.

Tính đến ngày 2/6/2020, Tuyên Quang có 241/448 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Hiện còn 207 chi, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 6/2020.

[Đồng Nai cần khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội]

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu và tiến độ công tác đã chỉ ra tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 306-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của cấp có thẩm quyền tích cực, chủ động tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên Quang cũng chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí sôi nổi, dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các cơ quan Đảng Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tuyên Quang cũng đã tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định một cách cụ thể.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, Dự thảo xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới và phải có nội dung, giải pháp thực sự thiết thực để tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại niềm tin cho nhân dân, là chỗ dựa của nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Tuyên Quang lắng nghe, chắt lọc các ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện, nghiên cứu quán triệt tư tưởng, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII của tỉnh.

Tuyên Quang cũng cần chuẩn bị tốt chương trình hành động, nâng cao trách nhiệm trong việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Việc tiến hành công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh phải khoa học, chặt chẽ, cẩn trọng, đảm bảo quy định, quy trình để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ Đại hội./.

Tin tức khác