Lai Châu phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc

Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 23/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV gồm 47 đồng chí (khuyết 2 đồng chí). Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Giàng Páo Mỷ tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Đại hội cũng thống nhất thông qua 11 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, 4 chương trình trọng điểm và 4 nhiệm vụ đột phá. Một số chỉ tiêu quan trọng là: 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 1.000 đảng viên/năm trở lên; tốc độ tăng trưởng GRDP 9-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 226.000 tấn. Có khoảng 58% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí và có 2 huyện đạt nông thôn mới là Tam Đường, Than Uyên...

Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

[Bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu]

Đại hội đưa ra 6 giải pháp trọng tâm gồm: Các cấp ủy, tổ chức Đảng quyết liệt triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, kỷ cương; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo trong cộng đồng, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp.

Lai Chau phan dau tro thanh tinh kha trong khu vuc mien nui phia Bac hinh anh 1Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cùng đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hằng năm và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050; chú trọng khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên mậu cửa khẩu, nắm bắt cơ hội thị trường, thúc đẩy phát triển hàng hóa; đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Đại hội cũng ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng, thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội; tiếp tục thực hiện một số đề án, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh Lai Châu cũng tập trung thực hiện 7 đề án trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lai Châu tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được sau 16 năm chia tách, thành lập tỉnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lai Chau phan dau tro thanh tinh kha trong khu vuc mien nui phia Bac hinh anh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Tin tức khác