Lan tỏa tinh thần Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân

Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc, phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã có những trao đổi với các đại biểu về dự Đại hội về chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng đã lan tỏa tinh thần đổi mới, phát triển đất nước tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Các đại biểu về dự Đại hội đều thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân; tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung trình Đại hội; nhất là về định hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển đất nước trong thời gian tới.  

Lan toa tinh than Dai hoi XIII cua Dang toi can bo, dang vien va nhan dan hinh anh 1Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc, tuổi trẻ cả nước đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.  

Sẽ có 91 điểm hoạt động của thanh niên bao gồm 90 điểm trong nước và 1 điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. “Ngày 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Lan toa tinh than Dai hoi XIII cua Dang toi can bo, dang vien va nhan dan hinh anh 2Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Theo đại biểu Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, sau khi trở về địa phương, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần của Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục củng cố sự tin tưởng, phấn khởi, niềm tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân., phát huy khát vọng thịnh vượng để cùng nhau thực hiện thắng lợi về cơ cấu đại biểu toàn quốc lần thứ 13.

Lan toa tinh than Dai hoi XIII cua Dang toi can bo, dang vien va nhan dan hinh anh 3Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng kết quả Đại hội và các nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về để thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống sớm nhất, hiệu quả nhất.  

Bám sát các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tâm phát triển đất nước Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo phù hợp tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực sự đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh chào mừng thành công của Đại hội, gắn với triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhân dân cả nước sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tin tức khác