Lào Cai xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của tỉnh Lào Cai là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững.
Lao Cai xac dinh 7 nhiem vu trong tam, 2 linh vuc dot pha hinh anh 1Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 điều hành phiên bế mạc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 16/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lào Cai xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm mà Lào Cai xác định trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

[Infographics] Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

Các cấp ngành huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh phấn đấu phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng địa phương phát triển và hội nhập; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lào Cai cũng tập trung phát huy, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Lao Cai xac dinh 7 nhiem vu trong tam, 2 linh vuc dot pha hinh anh 2Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, Lào Cai sẽ tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư mới, các điểm dân cư hiện có; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách về phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm thứ 7 mà Lào Cai thông qua tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới của Lào Cai.

Một là, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số.

Hai là, phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung vào Khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại.

Tỉnh chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá thì đây là một nhiệm kì mà Lào Cai sẽ tăng tốc và đột phá; tiếp tục lấy công nghiệp là trụ cột quan trọng cho phát triển, lấy thương mại du lịch làm mũi nhọn đột phá, duy trì nông-lâm nghiệp phát triển ổn định và quan trọng; quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh bằng những chương trình đề án cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của tỉnh Lào Cai là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm tới các vấn đề xã hội, môi trường, nâng cao thể chất, chất lượng con người Lào Cai một cách toàn diện; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, áp dụng công nghệ số, kinh tế số và hướng tới là xã hội số.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XVI.

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin tức khác