Mong Đại hội XIII tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, đổi mới

Đồng bào Chăm (Ninh Thuận), đồng bào Khmer (Sóc Trăng) tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đề ra chủ trương, quyết sách tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội.
Mong Dai hoi XIII tiep tuc phat huy doan ket, sang tao, doi moi hinh anh 1(Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của toàn dân tộc.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới.

Đồng bào Chăm (Ninh Thuận), đồng bào Khmer (Sóc Trăng) tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đề ra chủ trương, quyết sách tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào dân tộc...

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng viên trẻ dân tộc Chăm ở xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) Não Thiên Minh Trí bày tỏ nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn, miền núi ở tỉnh nói chung và ở huyện Thuận Nam nói riêng ngày càng đổi thay rõ nét.

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cấp ủy, chính quyền triển khai đạt kết quả đáng ghi nhận, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

[Video] Đồng bào các tôn giáo hướng về Đại hội XIII của Đảng

Đảng viên Não Thiên Minh Trí mong muốn Đại hội sẽ đề ra những quyết sách phù hợp, mang tính đột phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo phát triển nâng cao dân trí, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ở vùng nông thôn, miền núi; áp dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi...; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Anh Não Thiên Minh Trí tin tưởng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, vẹn đức, đủ tài, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Ông Văn Công An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, cán bộ hưu trí ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, phấn khởi cho biết Đại hội  XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của toàn dân tộc. Đã có thời gian dài trải qua nhiều công tác ở địa phương, ông hiểu rất rõ những thay đổi của quê hương, đất nước, nhất là trong những năm gần đây.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đánh thắng thực dân và đế quốc xâm lược. Nay mặc dù khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Đảng ta đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân tiếp tục giành chiến thắng trước dịch COVID-19; đồng thời đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên," ông Văn Công An nhấn mạnh.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay."

Vì lẽ đó, ông mong Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đất nước phát triển đi lên một cách bền vững.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ở tỉnh Ninh Thuận rất tin tưởng, lạc quan và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ bầu chọn nhân sự đúng cơ cấu, có tâm, có đức, có tài và năng lực lãnh đạo, có quyết tâm chính trị cao để đưa đất nước phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới.

Là Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Tin bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã dành nhiều thời gian chuẩn bị rất công phu về nội dung dự thảo Nghị quyết để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, kể cả trong nước và ngoài nước tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội.

Điều đó thể hiện sự tin tưởng vào sức mạnh của toàn dân tộc mà biểu hiện rõ nhất là việc chung sức đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời góp ý rất chân thành, hiến kế cho Đảng về những chủ trương, định hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ XIII để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới; khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội lần này ông cũng đặt nhiều kỳ vọng và mong muốn đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển vượt bậc, sánh vai với bạn bè năm châu.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng hướng về Đại hội

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới với tương lai tươi sáng hơn. Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân; thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển…

Là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng có diện tích tự nhiên 3.312km2, tiếp giáp biển Đông với 72km bờ biển; dân số hiện có gần 1,2 triệu người. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm 30,18%. Toàn tỉnh có 52/109 đơn vị xã, phường, thị trấn có trên 25% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nhiều nguồn lực, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số được giữ gìn, phát huy. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer luôn được Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng chú trọng, tăng cường.

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở cơ sở, địa bàn khu dân cư, đặc biệt là trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Hằng năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp trên 2.000 đảng viên; nâng tổng số Đảng bộ tỉnh đến nay có trên 45.800 đảng viên. Trong đó, có 7.085 đảng viên là người dân tộc Khmer (chiếm 15,46%).

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng rất quan tâm đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc Khmer giữ chức danh lãnh đạo các cấp. Hiện tỉnh có 350 cán bộ người dân tộc Khmer tham gia cấp ủy các cấp, trong đó cấp ủy cấp tỉnh có 8/51 đồng chí (chiếm 15,68%); cấp ủy cấp huyện có 35/511 đồng chí (chiếm 6,85%) và cấp ủy cơ sở có 307/3.413 đồng chí (chiếm 8,99%); có 159/775 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban nhân dân ấp, khóm là người dân tộc Khmer.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ của đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong đồng bào dân tộc

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như: tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ gìn, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị, nhất là đối với các xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đảng bộ tỉnh quan tâm công tác tạo nguồn, chăm bồi phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc Khmer, gắn với công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Đảng bộ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc Khmer. Công tác bồi dưỡng đội ngũ kế thừa các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp cần phải chú trọng.

Các xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất thiết chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có cán bộ là người dân tộc Khmer. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phát huy vai trò, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng cần có chủ trương về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Trên cơ sở đó, các ban, ngành chức năng cần có hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer xây dựng chỉ tiêu, tiêu chuẩn cán bộ người dân tộc Khmer từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, kể cả chỉ tiêu cơ cấu cấp ủy các cấp là người dân tộc Khmer dựa trên nguyên tắc chung là “nhiệm kỳ sau từ bằng đến cao hơn nhiệm kỳ trước” để tạo nguồn cán bộ là người dân tộc Khmer trước mắt cũng như lâu dài. Vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, phải có thành viên cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người dân tộc Khmer.

Cũng theo ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thống nhất và đánh giá cao nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các văn kiện đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xây dựng công phu, bài bản, chu đáo trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực sự kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có tính khái quát cao và tầm nhìn chiến lược; có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế trong nước và quốc tế.

Mong Dai hoi XIII tiep tuc phat huy doan ket, sang tao, doi moi hinh anh 2Ngày hội đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ ở Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Cùng hướng về Đại hội XIII của Đảng, người dân Sóc Trăng, trong đó có đồng bào Khmer đã đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin mới vào Đại hội, mong tiếp tục có những đổi mới sâu rộng để phát triển đất nước, phát triển kinh tế -xã hội những vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc nhanh chóng hơn nữa.

Ông Lý Sà Phol, người dân Khmer tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành Sóc Trăng, vui mừng cho biết trong những năm qua, vùng đồng bào Khmer ở Sóc Trăng được Đảng, Nhà nước đầu tư rất lớn về hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở như: điện, đường, trường, trạm, cuộc sống ngày càng phát triển, khá giả, ổn định về kinh tế.

Ông Lý Sà Phol mong muốn trong nhiệm kỳ tới Trung ương, các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục chăm lo, quan tâm đến đời sống con em đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo hiểm y tế, an sinh xã hội…

Còn ông Danh Mến, giáo viên Trường Bổ túc văn hóa Trung cấp Paly Nam Bộ tại Sóc Trăng, bày tỏ hy vọng Đại hội XIII của Đảng lần này sẽ bầu ra những người có tâm, có tầm, có trình độ, năng lực để tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng những chủ trương, chính sách lớn phục vụ cho đất nước, đời sống nhân dân được cải thiện, vùng đồng bào dân tộc, con em đồng bào dân tộc được học hành, trình độ dân trí được nâng lên./.

Tin tức khác