Ngành Tổ chức xây dựng đảng kiên quyết đẩy lùi "chạy chức, chạy quyền"

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, bằng hình thức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.
Nganh To chuc xay dung dang kien quyet day lui "chay chuc, chay quyen" hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 12/3, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Hoàn thành khối lượng lớn công việc

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tuy có nhiều khó khăn nhưng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Ngành tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp bảo đảm tiến độ, sớm hơn so với một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, cách làm mới, hiệu quả.

Công tác nhân sự Đại hội XIII được tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm "làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu, chắc đến đó," trên cơ sở đó đã bầu ra "Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cơ bản bảo đảm chất lượng, số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ."

[Ba bài học kinh nghiệm lớn của ngành tổ chức xây dựng Đảng]

Ngành tập trung tham mưu, xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ.

Ngành tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Thời gian tới, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Ngành cần tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; phối hợp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng thời, toàn Ngành phối hợp kiện toàn, phân công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm"; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung triển khai các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp.

Toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng "chạy chức," "chạy quyền"; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền trong nội bộ Ngành. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả "5 hóa" trong tổ chức thực hiện công việc "Hạt nhân hóa lãnh đạo; Chuẩn hóa văn bản pháp quy; Đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tự động hóa tổ chức thực hiện; Tối ưu hóa kết quả hoạt đông."

Ngành tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp" và thực hiện phương châm "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ VI - năm 2021 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời, tích cực đấu tranh, phản bác, vô hiệu quá những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu./.

Tin tức khác