Nghiên cứu, quán triệt sâu một số chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 29/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hơn 70 điểm cầu, với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu tại các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy phường, xã và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày nhiều nội dung quan trọng, trong đó, được nhấn mạnh và dành nhiều thời gian nhất là Báo cáo chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện (do đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, trình bày).

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe nhiều báo cáo quan trọng khác như: Chuyên đề về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng; chuyên đề về định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm Việt Nam từ 2021-2030...

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội nghị lần này là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

[Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến cơ quan đại diện ở nước ngoài]

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách quan trọng như: Triển khai Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích cực phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm...

Khi hoàn thiện, các cơ chế, chính sách trên sẽ góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, tạo nguồn lực cho thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển bền vững./.

Tin tức khác