Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí tới đưa tin bế mạc Đại hội Đảng XIII

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc, nhiều cơ quan quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước tới đưa tin trực tiếp tại đại hội.
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 1Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 2Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 3Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 4Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 5Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 6Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 7Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 8Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 9Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Nhieu co quan thong tan, bao chi toi dua tin be mac Dai hoi Dang XIII hinh anh 10Các phóng viên tác nghiệp taị Trung tâm báo chí trong phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác