Ông Bùi Văn Nghiêm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Nghiêm chia sẻ, đây là vinh dự đối với bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao phó.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (phải) trao Quyết định chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 7/5, tại Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Bùi Văn Nghiêm.

Ông Bùi Văn Nghiêm sinh năm 1966; quê quán xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; vào Đảng năm 1987; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học chính trị, Thạc sỹ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm đã đảm nhận nhiều chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Bùi Văn Nghiêm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 22/4/2021, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

[Vĩnh Long lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu QH và HĐND]

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang mong muốn, trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ, đồng chí Bùi Văn Nghiêm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, quyết tâm đem hết trí tuệ, sức lực của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được của tỉnh trong những năm qua, tập trung mọi nguồn lực, khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh giàu mạnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ong Bui Van Nghiem giu chuc Bi thu Tinh uy Vinh Long hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Nghiêm chia sẻ, đây là vinh dự đối với bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao phó.

Nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Đại hội XIII của Đảng, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Theo đó, tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm,” những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ mới, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đối thoại giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và phát triển của tỉnh./.

Tin tức khác