Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
Ong Do Trong Hung duoc bau giu chuc Bi thu Tinh uy Thanh Hoa hinh anh 1Ông Đỗ Trọng Hưng. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã dự phiên bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thảo luận, thống nhất Chương trình hành động.

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã xác định phương hướng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên.

[Tiểu sử hoạt động của tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng]

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750.000 tỷ đồng trở lên. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên.

Đến hết năm 2025, Thanh Hóa phấn đấu có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới từ 1,5% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến đạt 81%.

Đến năm 2025, tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 20% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Ong Do Trong Hung duoc bau giu chuc Bi thu Tinh uy Thanh Hoa hinh anh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Thanh Hóa cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thanh Hóa tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, nhất là trong xúc tiến đầu tư, thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Thanh Hóa tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 33 đại biểu chính và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015-2020) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, là kỳ Đại hội Đảng của “quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt."

Ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình cần bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Tin tức khác