Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Ong Hoang Trung Dung duoc bau giu chuc Bi thu Tinh uy Ha Tinh hinh anh 1Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Sau ba ngày làm việc, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều 15/10, Đại hội đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị lần thứ nhất vào chiều tối 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh ngày 21/5/1971; quê quán ở xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn, Tiến sỹ Chính trị học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Hội nghị cũng bầu ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ông Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

[Hà Tĩnh huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững]

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng-an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân.

Đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, như: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Tỉnh sẽ mở rộng các tuyến giao thông chiến lược, hình thành các trục phát triển; đầu tư hạ tầng số, kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị. Tỉnh phấn đấu xây dựng thành phố Hà Tĩnh từng bước trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ phát huy cao giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ con người Hà Tĩnh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp, huy động tối đa nguồn lực để xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics.

Nghị quyết Đại hội phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%; thu ngân sách trên địa bàn trên 28.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 16.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân trên 130 triệu/ha; kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng, phấn đấu đến 2030 đạt trên 220 triệu đồng/năm. Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa trên 40%.

Ong Hoang Trung Dung duoc bau giu chuc Bi thu Tinh uy Ha Tinh hinh anh 2Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, trong đó tập trung cao để cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa.

Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung mà ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đã chỉ đạo tại Đại hội, trong đó phải đặc biệt chú ý 5 bài học và 6 nhóm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Đại hội cần phải kế thừa tốt những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Quán triệt sâu sắc quan điểm: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng-phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng; chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIX đã đề ra./.

Tin tức khác