Ông Phan Chí Hiếu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ Tư pháp

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ong Phan Chi Hieu tai dac cu Bi thu Dang uy Dang bo Bo Tu phap hinh anh 1Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Đại hội (Nguồn: Bộ Tư pháp)

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới.”

Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Đại hội có có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện một số đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương... cùng gần 200 đại biểu đến từ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát chủ trương, đường lối, quy định, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, các Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.” Năm 2015, 2016, 2017 Đảng bộ được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;” năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh;” 90-98% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ,” trong đó có 15-18% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tư pháp quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm đổi mới, phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

[Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW]

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 100% đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đảng viên, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến,, "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 150 đến 200 đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X; thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn...

Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được.

Trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chuyên môn.

Ngoài ra, Đảng ủy cần triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể...

Ong Phan Chi Hieu tai dac cu Bi thu Dang uy Dang bo Bo Tu phap hinh anh 2Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Nguồn: moj.gov.vn)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ: Đảng bộ Bộ Tư pháp là một Đảng bộ lớn, đông về số lượng đảng viên, nhiều tổ chức đảng trực thuộc, có vai trò quan trọng nên đã được Đảng ủy Khối tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị với nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư pháp cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới tư duy, có phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, giữa cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức-cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới, 2 Phó Bí thư Đảng ủy khóa mới là đồng chí Đặng Hoàng Oanh và đồng chí Nguyễn Kim Tinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Nguyễn Hồng Diện./.

Tin tức khác