Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ong Tran Sy Thanh trung cu Tong Kiem toan Nha nuoc hinh anh 1Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước:

Họ và tên: Trần Sỹ Thanh
Ngày sinh: 16/3/1971
Ngày vào Đảng: 3/6/1995
Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ được đào tạo:
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 - Từ năm 2004-2007: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam
- Từ năm 2007-11/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam
- Từ tháng 11/2008-10/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011
- Từ tháng 10/2010-1/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015
- Từ tháng 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
- Từ tháng 1/2011-6/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Từ tháng 6/2012-2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015
- Từ tháng 2/2015-10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Từ tháng 10/2015-12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
- Từ tháng 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
- Từ 24/12/2017-8/2020: Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
- Từ 24/8/2020: Trao Quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin tức khác