Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng

Chiều 8/4/2021, Quốc hội bỏ phiếu, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 3Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 4Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 5Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 6Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 7Chiều 8/4/2021, Quốc hội bỏ phiếu, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 8Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phe chuan danh sach Pho Chu tich va mot so Uy vien Hoi dong Quoc phong hinh anh 9Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
Tin tức khác