[Photo] Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 1Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 2Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 3Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 4Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 5Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 6Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 7Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 8Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố bỏ phiếu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 9Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Bao cao ket qua Hoi nghi lan thu nhat BCH Dang bo Ha Noi hinh anh 10Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tin tức khác