[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Sáng 31/3/2021, tại Nhà Quốc hội, ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 7Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 9Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 10Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 12Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 13Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 14Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 15Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 16Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 17Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ tuyên thệ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue tuyen the nham chuc hinh anh 18Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ tuyên thệ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác