[Photo] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Định đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 1Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 2Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 3Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 4 Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 5Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 6Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 7Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
[Photo] Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Nam Dinh lan thu XX hinh anh 8Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
 
Tin tức khác