[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự và chỉ đạo đại hội.
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 1Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 2Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 3Các đại biểu biểu quyết thông qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 4Các đại biểu biểu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 5Các đại biểu biểu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 6Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 7Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 8Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 9Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Ha Nam lan thu XX hinh anh 10Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh Đại Nghĩa/TTXVN)
Tin tức khác